De rol van de advokaat

Uw keuze van advocaat:

Ga in zee met een goede en betrouwbare advocaat, iemand die zijn vak kent!

Wij raden al onze klanten aan geen geld te besparen op een goede advokaat. De notaris in Spanje neemt niet dezelfde taken waar als in België of Nederland en zal dus geen onderzoekswerken uitoefenen.   

De ervaring leert ons dat de samenwerking met de juiste lokale Spaanse advocaten vaak veel efficiënter en correcter verloopt dan met een buitenlands advocaat die jouw taal spreekt. De taal mag geen probleem zijn. De meesten advocaten spreken voldoende Engels en indien gewenst kunnen wij altijd optreden om bepaalde zaken te vertalen en verduidelijken.
Los hiervan: een gestor of asesor is geen advocaat!

Na het reservatie- of depositcontract start de advocaat zijn onderzoeksdaden naar de legaliteit van het pand, ook gaat hij na of het pand goed ingeschreven staat in het eigendomsregister (‘registro de la propiedad’) en in het kadaster (‘el catastro’) alsook of er geen schulden rusten op het pand.

Het is nl. veel voorkomend in de campo – lees: buiten urbane zones- dat niet alle bebouwing in het eigendomsregister (zie: nota simple) geregistreerd staat. Latere uitbreidingen na aankoop o.v.v. bijgebouwen, zwembaden, enz. werden vroeger gewoonweg gebouwd zonder achteraf te registreren in het eigendomsregister. Beetje bij beetje wordt dit register nu geactualizeerd en geeft dit ons meer houvast in het koopproces.

Nota: een advocaat controleert enkel de aan hem toegestuurde documenten. Hij gaat zelden ter plaatse kijken naar de woning.  Daarom is een nauwe samenwerking tussen ons en de advocaat van cruciaal belang! En, niet alle advocatenkantoren apreciëren de inmenging van een advieskantoor. 

Een ander belangrijk gegeven is dat de advocaat nagaat welke lasten en schulden nog rusten op het eigendom: openstaande electriciteits-, waterrekeningen, nog te betalen belastingen, hypothecaire kredieten of kosten voor onderhoud van gemeenschappelijke tuinen en zwembaden (dit laatste geldt vnl. in urbanisaties).
Deze lasten dienen ten laatste opgeheven te worden op de dag van het beschrijf bij de notaris, zoniet kan uw advocaat de nodige inhoudingen eisen van de verkopende partij om in zijn naam alle openstaande kosten te betalen.

In het geval het dossier OK bevonden wordt, stelt de advocaat het privé-koopcontract op (vergelijkbaar met de ‘compromis’ in België) wat de volgende fase van het verkoopsproces inleidt.

Indien jullie echt van plan zijn een woning te kopen zijn 2 dingen zeer belangrijk:

  1. Het aanvragen van een NIE-nummer: Número de Identificación de Extranjeros. Dit is het fiscale nummer voor alle buitenlanders die in Spanje wonen of meer dan 182 dagen per jaar in Spanje verblijven. Het NIE nummer is nodig bij alle commerciële transacties (inclusief registratie van uw onroerend goed bij het kadaster, openen van bankrekeningen, starten van een bedrijf, aanvraag van telefoonlijn, gas en elektra en het afsluiten van verzekeringen in Spanje!) en belastingaangiftes. Het NIE-nummer kan worden aangevraagd bij hoofdbureaus van het politiekantoor die ook beschikken over een afdeling  voor buitenlanders (Comisaria de Policía – Oficina de Extranjeros). Deze vind je in alle grote steden, maar dit laat je best ook door de advocaat doen.  Ook wij kunnen je hierbij helpen.

  2. Het openen van een bankrekening is de volgende zet: wat zeer gebruikelijk is, is dat aan de advocaat een volmacht gegeven wordt om een bankrekening te openen en deze te beheren tijdens jullie afwezigheid in Spanje.  Op die manier kunnen vlot voorschotten en aanbetalingen uitgevoerd worden.