Wetgeving

Vanaf de start van ons bedrijf in 2004 lag reeds de focus op ‘bouwen en verbouwen’. Voor ons beiden komende uit de bouwwereld  was dit een evidente keuze.

Helaas zat de Spaanse wetgeving tegen want de Junta de Andalucía (Provinciale overheid) kondigde begin 2003 reeds een bouwverbod af in de campo. De campo is wat wij het platteland noemen,  hier spreekt men van ‘terreno rústico’ gelegen buiten de urbane dorpskernen, in de bergen!

Jarenlang werden er op landbouwgrond villa’s gebouwd dat het een lieve lust was. Gemeentebesturen vaardigden hun eigen bouwlicenties uit en communiceerden dit niet meer- ter goedkeuring- naar de Junta de Andalucía. Met als gevolg heel wat illegale woningen. Vandaag de dag  worden meer en meer woningen geregulariseerd, maar velen blijven nog in de illegale sfeer hangen door gebrek aan politieke moed en daadkracht.

Kortom: nieuwbouw wordt niet meer toegestaan in de ‘campo’, maar ook geen uitbreidingen meer inclusief het plaatsen van zwembaden in beton. Het is dus zaak een woning te kopen die ruim genoeg is en reeds over een zwembad beschikt. Wat wel nog kan -weliswaar beperkt- is een woning bouwen/verbouwen op urbaan terrein.