Hoe gaan we te werk

Diagnose

Om een goede diagnose te kunnen stellen van wat U als klant echt zoekt, dienen we elkaar goed te informeren. Aan de hand van ons aanvraagformulier vertelt U ons wat u zoekt. Op basis van onze database en partnernetwerk laten wij zien wat de streek zoal te bieden heeft aan vastgoed. Hiernaast informeren we U tevens uitgebreid over het financiële luik van de aankoop. U mag steeds links over vragen van door U gevonden links op internet naar ons doorsturen.

Feedback

Uw feedback is van onschatbare waarde om tot een verfijning te komen. In deze fase informeren we U ook over de door U geselecteerde dorpen en/of steden. Een woning staat niet los van zijn omgeving: voordelen en nadelen worden op een rijtje gezet en nieuwe selecties worden per mail uitgevoerd. Bovendien is alle info welkom. Soms zijn ook bepaalde gezinssituaties of gezondheidsproblemen belangrijke feiten om ons mee te geven.

Ontmoeting

Eens een top 5 samengesteld, plannen we een eerste ontmoeting op kantoor in Frigiliana. Deze persoonlijke kennismaking is voor ons van cruciaal belang om onze reeds gemaakte selecties verder uit te werken. Die dag zelf nog of de dag nadien trekken we er samen op uit om de 1ste woningen te bezichtigen. Na een 5-7 tal woningen krijg je dadelijk een beeld van de streek en tevens van de aangeboden kwaliteit. Ken je de streek niet dan vragen we onze klanten een 2-3 dagen vrij te houden. De Axarquia kunnen we namelijk opsplitsen in een 3 tal regio’s die gezien de afstanden niet op één dag te combineren zijn.

Praktijk

Deze eerste praktijkervaring werpt meestal een heel ander licht op het selectie-gebeuren. De belangrijkste parameters in onze zoektocht krijgen hier niet zelden een heel andere invulling.

De Streek

Op basis van deze nieuw verworven kennis en het bijgestelde beeld van de streek starten we onze 2de rondrit. Meestal krijgen de meeste klanten na een 3 tot 4-tal rondritten een zeer duidelijk beeld van de regio waar ze willen wonen / kopen en tevens van het type vastgoed dat ze zoeken.

Zoektocht

De duur van de zoektocht is afhankelijk van klant tot klant maar tussen het ontstaan van de eerste echte koop of emigratie-gedachte en de werkelijke verhuis gaat snel een half jaar tot soms 2 jaar. Intussen houden we U per mail verder op de hoogte van nieuw binnengekomen vastgoed, maken we nieuwe selecties en in het beste geval volgen we uw aankoopdossier van uw nieuwe woning in Spanje verder op.

Projectmanagement

Eens fiere eigenaar van uw eigen villa, dorpswoning of appartement, staan wij nog steeds ter uwer beschikking. Ons projectmanagement vult verder alle leemtes op inzake herstellingen, verbouwingen en algemene problem-solving.