Extra kosten verkoop

 1. Bent U “niet-resident” (= U betaalt geen belasting in Spanje) dan zal er bij de verkoop van uw woning 3% worden ingehouden bij de notaris. De meerwaarde belasting bedraagt 21%. Is deze lager dan de 3% op de verkoopsprijs die werd ingehouden op het notariaat dan kan U een procedure starten om het verschil terug te vorderen.
  Bv. U kocht een woning aan aan 200.000€ en verkoopt ze nu aan 300.000€.
  Tijdens de overdracht bij de notaris zal er een check worden opgemaakt van 3% op de 300.000€ (= 9.000€)
  De meerwaarde belasting in dit geval bedraagt 21% van 100.000€ (= 300.000€ – 200.000€) = 21.000€
 2. Bent U wel “tax-resident” dan wordt er geen 3% ingehouden bij de notaris maar wordt wel een aanslagbiljet gestuurd van de 21%.
 3. Plusvalia tax. Deze is een lokale tax, te betalen aan de gemeente. Hier wordt de meerwaarde (sinds aankoop) van het land waarop de woning staat berekend.
 4. Commissie van uw makelaar
 5. Ereloon van uw raadsman
 6. Eventuele verhuiskosten