10 belangrijke erfkwesties

10 BELANGRIJKE ERFKWESTIES WAARMEE U REKENING MOET HOUDEN ALS U EEN EXPAT BENT IN SPANJE

We geven u 10 belangrijke dingen mee die je moet weten als je een expat bent die in Andalusië woont

 

  1. Als u meer dan 183 dagen per jaar in Andalusië woont, bent u belastingsplichtig in Spanje
  2. De woonplaats van de overledene en de begunstigde zijn belangrijke punten die bepalen waar de successierechten moeten worden ingediend, dwz bij de belastingdienst van Andalusië (in het geval van inwoners van Andalusië) of bij de Spaanse belastingdienst in Madrid (in geval van niet-ingezetenen).
  3. De erfrechtwetten die op een erfenis moeten worden toegepast (met betrekking tot de verdeling en beschikking over activa) zijn die van de nationaliteit van de overledene. d.w.z. als u Belg bent, zijn de Belgische wetten van toepassing op uw erfenis.
  4. Als u activa in Spanje heeft (d.w.z. onroerend goed, fondsen op bankrekeningen, aandelen, voertuigen, enz.), is het raadzaam om alleen een Spaans testament op te stellen voor de verdeling van de Spaanse activa. Dit maakt het gemakkelijker, goedkoper en sneller voor uw familieleden wanneer er iets met u gebeurt.
  5. Het ondertekende Spaanse testament wordt 100% gerespecteerd als het voldoet aan de nationale wetten. Het is belangrijk om advies te vragen bij het opstellen van uw testament.
  6. Als u een erfenis ontvangt en fiscaal inwoner bent van Spanje, moeten de successierechten (indien van toepassing) in Spanje worden betaald, zelfs als de geërfde activa zich buiten Spanje bevinden.
  7. In Andalusië, wanneer de erving plaatsvindt tussen directe familieleden (echtgenoten en kinderen), zijn er vrijstellingen tot 1.000.000 € per erfgenaam. Dit is van toepassing op Andalusische inwoners en Europeanen. Daarom hoeft er in de meeste gevallen geen successierecht worden betaald.
  8. De aangifte voor een erfenis moet binnen 6 maanden na de datum van overlijden worden ingediend.
  9. Overdracht van eigendom van de bezittingen van de overledene is niet automatisch en het is ook verplicht om een ​​aantal ingewikkelde juridische en fiscale documenten in te vullen (bv: – getuigschrift opvragen, de erfakte ondertekenen voor een notaris , de aangifte successierechten indienen, enz.), om het eigendom van de erfenis te verkrijgen. Het wordt sterk aanbevolen om advies en professionele hulp in te winnen van een advocaat.
  10. Bij ontvangst van een erfenis in Spanje wordt niet alleen de nalatenschap van de overledene geërfd, maar ook hun schulden. Daarom moet deze kwestie worden gecontroleerd voordat een erfenis wordt geaccepteerd, zodat het geen nachtmerrie wordt. De schulden kunnen hoger zijn dan de activa!!